Beatriz Colomina & Mark Wigley: Are We Human?

{~ '2017-11-21 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~} {~ '19:00' ~}

V přednášce představí Beatriz Colomina a Mark Wigley knihy a kurátorský koncept 3. Bienále designu v Istanbulu, které oba připravili v roce 2016 pod názvem Are We Human? The Design of the Species, 2 Seconds to 2 Days, 2 Years, 200 Years and 200,000 Years. (Jsme lidmi? Design druhu, od 2 vteřin ke 2 dnům, 2 letům, 200 letům a 200,000 letům.) Tento mezinárodní a interdisciplinární projekt zkoumal zvláštní a velmi úzký vztah mezi designem a člověkem a vyústil v ambiciózní, dosud probíhající sérii výstav, sympozií, knižních publikací a online experimentů. Jejich manifest vztahující se k bienále zněl: „Design je neustále prezentován jako něco, co člověku slouží; jeho skutečným cílem je však přitom proměnit design člověka samotného. Dějiny designu jsou tak dějinami vyvíjejících se koncepcí člověčenství. Hovořit o designu je jako hovořit o stavu našeho druhu. Lidstvo bylo vždy zásadním způsobem tvarováno designem, který samo produkovalo, a svět designu nadále expanduje. Žijeme v době, kdy vše podléhá designu, od pečlivě propracované vizáže a online identit každého z nás až po celé světy osobních přístrojů, nových materiálů, rozhraní, sítí, systémů, infrastruktur, dat, chemikálií, organismů a genetických kódů, které nás obklopují. Průměrný den obsahuje zkušenost z tisíce vrstev designu, které zasahují ven do vesmíru, ale i hluboko do našich těl a myslí. Doslova žijeme v designu, jako pavouk žije v pavučině, vytvořené vlastním tělem. Ale na rozdíl od pavouka jsme utkali bezpočet vzájemně se překrývajících a interagujících sítí. Dokonce i sama planeta je celá pokrytá designem jako nějakou geologickou vrstvou. Již neexistuje žádný svět mimo design. Design se stal světem samotným. Základní pojem „dobrý design“, jak byl přiveden na svět v Londýně poloviny devatenáctého století, již nestačí. Je to anestetikum, které přestalo účinkovat. Nejpalčivější otázkou je dnes „co je designem po designu?“.

Během této přednášky Beatriz Colomina a Mark Wigley představí svou novou knižní sbírku polemických „poznámek z terénu“ nazvanou Are We Human?: Notes on an Archeology of Design (Jsme lidmi? Poznámky k archeologii designu), která svým myšlenkovým obsahem sahá i za bienále, aby uvažovala o našem druhu znovu a úplně jinak a – jako u skutečné archeologie – odhalila, jak je možné, že se design stal virálním a je nyní větší než svět sám.

Beatriz Colomina je profesorkou teorie a dějin na School of Architecture a zakladatelkou a současně ředitelkou programu Media and Modernity na Princetonské univerzitě. Napsala mnoho textů na témata, jako jsou architektura, umění, sexualita a média. Mezi její publikované knihy patří: Are We Human? Notes on an Archeology of Design (Lars Müller, 2016), společně s Markem Wigleyem; The Century of the Bed (Verlag für Moderne Kunst, 2015); Manifesto Architecture: The Ghost of Mies (Sternberg, 2014); Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X (Actar, 2010); Domesticity at War (MIT Press, 2007); Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media (MIT Press, 1994), a Sexuality and Space (Princeton Architectural Press, 1992). Byla kurátorkou mnoha výstav včetně Clip/Stamp/Fold (2006), Playboy Architecture (2012) a Radical Pedagogies (2014). Spolu s Mark Wigleyem byla kurátorkou 3. Bienále designu v Istanbulu (2016).

Mark Wigley je profesorem architektury a emeritním děkanem na Columbia University’s Graduate School of Architecture, Planning and Preservation. Je historikem a teoretikem, který zkoumá průsečíky mezi architekturou, uměním, filosofií, kulturou a technologiemi. Mezi jím publikované tituly patří: Buckminster Fuller Inc. – Architecture in the Age of Radio (Lars Müller, 2015); The Activist Drawing: Retracing Situationist Architectures from Constant's New Babylon to Beyond (editováno spolu s Catherine de Zegher, MIT Press, 2001); Constant's New Babylon: The Hyper-Architecture of Desire (010 Publishers, 1999); White Walls, Designer Dresses: The Fashioning of Modern Architecture (MIT Press, 1996) či Derrida’s Haunt: The Architecture of Deconstruction (MIT Press, 1993). Byl kurátorem výstav v MoMA, The Drawing Center, the Witte de With v Rotterdamu či v Canadian Center for Architecture v Montrealu. V roce 2016 byl spolu s Beatriz Colomina kurátorem 3. Bienále designu v Istanbulu. Jeho poslední knihou, napsanou spolu s Beatriz Colomina, je Are We Human? Notes on an Archaeology of Design (Lars Müller, 2016).

Foto: Barbora Špičáková, Paweł Wachnicki

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 12-18