Místo Monumentu

{~ '2016-03-18 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M' ~}–{~ '2016-05-07 00:00:00' | amDateFormat: 'D/M/Y' ~}

Kurátor: Anežka Bartlová

Výstava Místo Monumentu se soustředí na reflexi pomníkové tvorby v rámci současného umění. Vztah mezi volnou tvorbou a memoriálním zadáním není jednoznačný. Diskusi lze vést od otázky, zda pomník vůbec může mít podobu aktuálního uměleckého díla, přes zdařilé důkazy o tom, že to možné je, až k názoru, že se jedná o dvě naprosto nesouvisející polohy. Nejčastěji je jako dělicí linie označována „političnost“, kterou umění nemá mít, kdežto každému pomníku je vlastní. Je ale (současné) umění nepolitické?

Přemýšlení umělců nad tématem pomníku – ať už jako tvůrců, či komentátorů, iniciátorů a nebo pozorovatelů – můžeme strukturovat několika slovy: KONTEXT, SENTIMENT a HRDIN/K/A. Vystavená díla pak nejsou jednoduše jejich ilustracemi, ale rozvíjí – každé po svém – některou z poloh ve vztahu současnosti k pomníkům a pomníků k současnosti. Dohromady tak črtají souřadnice místa monumentu dnes.

Výstava Místo Monumentu je zahajovací výstavou Galerie VIPER v pražském Karlíně.

Vystavující: Tomáš Džadoň, Václav Havlíček, Anna Hulačová, Pavel Karous, Matouš Lipus, Jaroslav Róna, Rudolf Samohejl, Erik Sikora

Kurátorka: Anežka Bartlová

Instalace: Rudolf Samohejl

Foto výstavy: Jan Freiberg

Ohlasy:
Karel Oujezdský, Mozaika (Vltava, 24. 3. 2016)
Tereza Jindrová, Mozaika (Vltava, 12. 4. 2016) (od 48:00)

zpět

GALERIE VI PER
Vítkova 2, Praha 8
ST-PÁ 13-19, SO 12-18